Samomontirajuće dizalice Potain

Nudimo širok spektar samomontirajućih dizalica od dužine ruke 16 m do 50 m.

Najomiljenija i za korisnika najprihvatljivija serija (zbog jednostavnosti upravljanja) POTAIN IGO s oznakama od 10 do 50 namenjena je izgradnji manjih i srednje velikih objekata, a koristi se i za pomoć kod većih fasada i prekrivanja krovova.

Za zahtevnije korisnike na raspolaganju je serija Potain IGO T 70A, 85A i IGO T 130. Ova serija je fuzija dve tehnologije, toranj se izvuče pomoću čeličnih užadi, a ruka pomoću hidraulike. Na ovaj način proizvođač je uspeo da složi veliku dizalicu u relativno mali paket. Svrha ovih dizalica je izgradnja srednjih i velikih objekata, a odlikuje ih kompaktnost, brza montaža i kretanje kao i visoka efikasnost.

U našoj floti imamo veći broj sledećih modela dizalice serije IGO (s obzirom na potrebe vašeg gradilišta možemo obezbediti i ostale modele IGO):

igo13-pdfigo18-pdf

ruka: 20m / višina: 17,1m                           ruka: 24m / višina: 19,1m

nosivost: 0,7t/1,8t                                      nosivost: 0,7t/1,8t

 

igo22-pdfigo32-pdf

ruka: 28m / višina: 20m                           ruka: 30m / višina: 21m

nosivost: 0,8t/1,8t                                   nosivost: 1,1t/4,0t

 

igo36-pdfigo50-pdf

ruka: 32m / višina: 22m                         ruka: 40m / višina: 23m

nosivost: 1,1t/ 4,0t                                nosivost: 1,1t/4,0t

 

igot70a-pdf igot85a-pdf

ruka: 40m / višina: 35m                          ruka: 45m / višina: 38m

nosivost: 1,5t/4,0t                                  nosivost: 1,4t/6,0t

 

Dole možete instalirati tehničke podatke samomontirajućih dizalica POTAIN:

U našoj floti imamo i ostale modele samomontirajućih dizalica serije HD i HDT koji so jednostavni za rukovanje i prilagodljivi na manja gradilišta.

Toranjske dizalice Potain

Njihova svrha je izgradnja većih objekata, a mogućnosti prilagođavanja za potrebe projekta su praktično beskonačne. Mogu se prilagoditi po visini, prema načinu postavljanja odnosno ugradnje, po dužini ruke, u principu u segmentima po 5 m. Delimo ih na modele MCT, MDT, MDT CCS, MD i MR.

Potain MCT serija je takozvani city topless dizalica, ove dizalice su izrazito kompaktne i namenjene su prvenstveno za izgradnju projekata u gradovima, jer sa svojom kompaktnošću smanjuju potreban broj kamiona za prevoz, a istovremeno su zadovoljavajuće za zahtevnije projekte. Dohvati ovih dizalica su od 41 m do 52 m.

Dizalice Potain MDT CCS predstavljaju obnovljenu seriju MDT City. CCS sistem (Crane Control System) donosi niz korisnih karakteristika. Podešavanja dizalice se odvijaju preko ekrana u kabini i omogućavaju veliku uštedu u vremenu (MDT City: 3 sata, MDT CCS: 15 min). Omogućava kontrolu dizalice na daljinu, tako da tehnička služba može pratiti tok rada i eventualnih grešaka i otkloniti ih mnogo brže. Novina je i funkcija P+ (Potain Plus system), koja omogućava dizanje približno 10% većih tereta i veoma precizno manevrisanje. Ova serija raspolaže sa dohvatima od 55 m do 65 m.

Potain MDT serija je namenjena zahtevnijim projektima, gde se zahtevaju veće nosivosti kao što su na primer prefabrikovani elementi. Dostupne su dužine ruku od 65 m do 75 m i maksimalne nosivosti do 16 t.

Potain MD serija je klasičan dizajn toranjskih dizalica sa takozvanom špicom. Ove dizalice se koriste za najzahtevnije projekte kao što su izgradnja elektrana, vijadukta i mostova. Ruke su dostupne od 65 m do 80 m, a nosivosti od 12 t do 64 t.

Potain MR serija je namenjena pre svega izgradnji nebodera u gustim urbanim jezgrima gde postoji problem sa prostorom. Ove dizalice nemaju klasičnu mačku za pomeranje tereta po ruci. Umesto toga koriste dizanje i spuštanje ruke. Upravo ova funkcija nam omogućava da nakon obavljenog posla stavimo ruku u skoro vertikalni položaj i na taj način se zaštitimo od prepreka kao što su susedni objekti ili dizalice. One se odlikuju po izuzetnoj nosivosti kao i dužini ruku i tehnologiji “penjanja” dizalice unutar zgrade.

U našoj floti imamo veći broj sledećih modela toranjskih dizalica (s obzirom na potrebe vašeg gradilišta možemo obezbediti i ostale toranjske dizalice):

mc68mc-85

mct68mct88

mdt-98mdt128

mdt-178mdt-218

U nastavku dole možete preuzeti tehničke podatke toranjskih dizalica POTAIN: