Nova dizalica Potain Hup 40-30 počela je rad na gradilištu u Novom Sadu. Glavni izvođač rada je preduzeće Italiana Construzione koji gradi Naučno-tehnološki park.

Osnovne informacije o dizalici Potain Hup 40-30:

Dužina ruke: 40m

Visina kule: 30m

Kapacitet: 4,0t/1,0t

Hup40-30

 

O NAUČNOM TEHNOLOŠKOM PARKU BEOGRAD

NTP Beograd je osnovan u partnerstvu Vlade RS (u ime Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za povezivanje privrede i naučno-istraživačkih i obrazovnih organizacija, transfer znanja, razvoj novih tehnologija, komercijalizaciju inovacija, umrežavanje i stimulisanje rasta ekonomije zasnovane na znanju.

Izvor: http://www.ntpark.rs/