Žerjav Potain sredi Donave

panoramska_donava_blutrip

Postavljanje dizalice Potain MCT88 na sredini reke Dunav

Nakon nekoliko meseci čekanja na postavljanje dizalice na sidrištu na sredini reke Dunav, krajem avgusta postavljane dizalice uspešno je realizovano. Usled čestih padavina i visokog vodostaja Dunava voda je stalno zalivala veštački izgrađeno sidrište i onemogućavala bezbedno i odgovarajuće postavljanje dizalice. Međutim, tehnička ekipa B&L Utrip iskoristivši povoljne vremenske prilike uspela je da postavi dizalicu Potain MCT88 koja će učestvovati u gradnji novog mosta preko Dunava.

Projekat

U okviru projekta planirana je izgradnja novog mosta preko Dunava koji je bio srušen tokom rata na području bivše Jugoslavije. Do leta bila su izgrađena oba kraka mosta koja se protežu od levog i desnog brega prema sredini Dunava. Sada će biti završena i izgradnja središnjeg dela mosta koji će povezati Petrovaradinsku tvrđavu sa gradskim jezgrom. Ukupna širina mosta u poprečnom preseku iznosiće 25 m. Na mostu će se odvijati motorni saobraćaj sa četiri trake, a na obe strane će biti staze za pešake i bicikliste.

Osnovne karakteristike dizalice Potain MCT88:

Dužina ruke: 52 metara, visina: 36,8 metara, nosivost: 5 tona odnosno 1,15 tona (na kraju ruke)

2016