Nova dizalica Potain MDT 219 počela je raditi na gradilištu Beograd na vodi. Tehnička ekipa Ferokov i Kigo su u suradnji napravili kompleksnu montažu nove dizalice, koja če raditi pored dizalice Potain Igo T85, HD 40 i MDT 189.

Osnovne informacije Potain MDT 219:

Dužina ruke: 65 m, visina: 45 m, kapacitet: 10t / 1,9t

Više o građevinskim dizalicama

6.7.2017

Pozovite nas!

+381 11 31 86 998

beograd na vodi-igot85-mdt219-hd40-mdt189energoprojekt-kigo-ferokov