Montaža krana POTAIN MDT189

Opis radova: Montaža krana POTAIN MDT189
Lokacija gradilišta: Kineski Kulturni Centar, Ul.Trešnjinog cveta, Novi Beograd
Ekipa na montaži: FEROKOV d.o.o. & K..I.G.O. d.o.o.
Datum izvođenja radova: 26.03.-27.03.2018.
Glavni izvođač: Energoprojekt visokogradnja